ŽSR Veľké Kostoľany
 elektroinštalacia pri výmene NZE v budove ŽSR, Veľké Kostoľany
 
 Navrhnuté a realizované:
 
  • montáž elektro rozvodov
  • zapojenie rozvadzača, elektrických prvkov a zariadení
 
velke kostolany