Centrála SLSP v Bratislave

 Slovenská sporiteľňa je v súčasnosti najväčšia komerčná banka na Slovensku. Má najväčší podiel na trhu vkladov, najrozsiahlejšiu sieť vlastných obchodných miest a dominantné postavenie v oblasti vydávania bankových platobných kariet. Svojim klientom poskytuje širokú škálu produktov a služieb, od tradičných bežných účtov, rôzne typy vkladných knižiek, termínované vklady a služby platobného styku, úvery, až po najmodernejšie služby elektronického bankovníctva.

navrhnuté a realizované: 

  • ozvučenie priestorov
  • projekcia
  • TV a satelitné rozvody

 Active Image

www.slsp.sk