riešenia v oblasti IT
  • štrukturované kabelážne systémy
  • dodávky výpočtovej a kancelárskej techniky
  • aktívne sieťové zariadenia Cisco
  • telefónne rozvody a telefónne ústredne
  • audio-videovrátniky
  • televí­zne rozvody a satelity