Rekonštrukcia Erdödyho paláca

Historická budova z 18 storočia, ktorá sa nachádza v centre Bratislavy. 

Erdödyho palác, ktorý dnes stojí na rohu Ventúrskej ulice, dal postavi» gróf Juraj Erdödy de Monyökerek v roku 1770 .  Komplex sa skladá z reštaurácie a kaviarne Camouflage, vinotéky Flowers a baru Trafo a administratívnej èasti.

Navrhnuté a zrealizované technológie:

  • kompletná elektroinštalácia
  • rozvody pre osvetlenie a riadiaci systém osvetlenia
  • rozvody pre poplachový systém na hlásenie narušenia (PSN)
  • rozvody pre univerzálny TV okruh
  • rozvody pre elektrickú po¾iarnu signalizácia (EPS)
  • ozvuèenie priestorov
  • štrukturovaná kabeláž (ŠK)
  • TV rozvody a videoprojekcia
 Active Image