Bytový komplex KOLOSEO

Bytový komplex na Tomášikovej ulici v Bratislave, 711 bytov.

Komplex sa skladá z 5 objektov spojených podzemnou garážou.

Navrhnuté a realizované:

  • štrukturovaná kabeláž (ŠK)
  • požiarno evakuačný rozhlas (PER)
  • elektrická požiarna signalizácia (EPS)
  • vstupný video-systém
  • systém kontroly vstupov (SKV)

 Active Image

www.koloseo.sk