Univerzita práva
Fakulta práva je dĺžkou svojej existencie prvou z fakúlt Paneurópskej vysokej školy, pričom pôsobí od samotného vzniku vysokej školy. V prvom roku existencie PEVŠ (2004/2005) bola zároveň jej jedinou fakultou a s PEVŠ splývala v jednom organizačnom celku. Ako samostatná organizačná zložka bola Fakulta práva (ďalej len "fakulta") zriadená v súvislosti s akreditáciou druhého študijného odboru v rámci PEVŠ, čo viedlo ku vzniku Fakulty ekonómie a podnikania v júli 2005.

  navrhnuté a realizované:

  • elektrická požiarna signalizácia (EPS)

 Active Image

www.uninova.sk