Bytový komplex Bosákova
Text sa momentálne pripravuje.
  eps